Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

(Non)configuraţionalitate în sintaxa adjectivului din româna veche

Autori:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Morfologie și sintaxă, p. 564-572
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[(Non-)configurationality and the internal syntax of adjectives in old Romanian]
This paper analyses certain patterns specific to the old Romanian Adjectival Phrase: the preadjectival position of the complement, degree markers (such as foarte ‘very’) placed after the adjective, and discontinuous APs, either with a dislocated complement or with a dislocated degree marker. Following recent work by Adam Ledgeway, we defend the hypothesis that the old Romanian adjectival phrase preserves relics of the head-final and non-configurational syntax of Latin.
Cuvinte-cheie:diachronic variation, complementation, degree phrases, roll-up movement
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: