Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Laudatio. Gheorghe Chivu şi filologia ca mod de viaţă

Autor:
Publicația: Gheorghe Chivu. Un model de rigurozitate științifică și didactică, p. 36-65
ISBN:978-606-772-175-1
Editori:Petre Gheorghe Bârlea
Editura:Editura Bibliotheca
Locul:Târgovişte
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 16

2Gheorghe ChivuSintaxa istorică din perspectivă filologicăSIL5, 2122015pdf
12Gheorghe ChivuVechi texte românești
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei2015
11Ion Budai-DeleanuOpere. Țiganiada. Trei viteji. Scrieri lingvistice. Scrieri istorice. TraduceriEditura Fundației Naționale pentru Știință și Artă2011
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
29Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
3Gheorghe ChivuInstitutiones linguae valachicae, prima gramatică românească scrisă în limba latinăLR, XLI (1-2), 111992
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
2Gheorghe ChivuExistă un stil științific și tehnic în limba română veche?LR, XXXIX (1), 51990
4Gheorghe ChivuUn dicționar puțin cunoscut: Lexicon compendiarium latino-valachicumSCL, XXXIX (6), 4711988
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
1Gheorghe ChivuPe marginea unei „contribuții” la studiul vocabularului limbii româneLR, XXVIII (2), 2031979
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
9Iorgu IordanLimba literară – Privire generalăLR, III (6), 52-771954pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: