Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conectorii transfrastici în limba română veche

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 235
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Sentence connectors in old Romanian]
This paper focuses on sentence connectors in old Romanian language (the period from the 16th c. to the middle of the 17th c.). several types of connectors are described, according to their usage in a corpus: coordinating conjunctions (conjunctive, adversative, disjunctive and conclusive conjunctions), causal conjunctions, the coordinator , anaphoric terms and adverbs. It is shown that the sentence connectors we find in the texts from this period are not very elaborate: most of them belong to the class of coordinating conjunctions; we don’t find a system of connectors expressing circumstantial relations or the author’s point of view, such as we have today. This fact may be due to the lack of a very long tradition of texts written in Romanian (at that time) or to an influence of the oral language on the written text. We also found an abundance of coordinating connectors in some texts, which also suggests an influence from the oral language.
Cuvinte-cheie:
  • conectori narativi, conectori discursivi, coordonare, organizare textuală, conectori cauzali, influenţe ale registrului oral în scris
  • narrative connectors, discourse connectors, coordination, textual organization, causal connectors, oral influences in the written text
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 57, 2014). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2014LR, LXIV (2), 1832015pdf

Referințe în această publicație: 12

4Gabriela Pană DindeleganFeminine Singular Pronouns with Neutral ValueRRL, LVII (3), 249-2612012pdf
html
2Liliana HoinărescuFuncții pragmatice ale conectorului deci în româna vorbită actualăSCL, LX (1), 452009pdf
html
18Ariadna ȘtefănescuConectori pragmaticiEditura Universității din București2007
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: