Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Funcții pragmatice ale conectorului deci în româna vorbită actuală

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LX (1), p. 45
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Pragmatic functions of the connector deci in present-day spoken Romanian]
In the present paper, we try to identify the pragmatic and discursive function of the marker deci, using a Romanian corpus of authentic dialogues, Verbal Interaction in Present-day Romanian. Corpus and Typology.
Our analysis, conceived from a double perspective, synchronic and diachronic, aims at illustrating the pragmatic polymorphism of this discourse connective in spoken Romanian as well as at formulating some hypotheses concerning its historical source.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: