Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Grammaticalization of the Future Tense Forms in 16th Century Romanian

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVI (4), p. 421-440
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper researches the competition between the various future paradigms in 16th century Romanian. It is especially concerned with the possibility of the extinct gerundial future to express aspectual features such as progressiveness and iteration. The article also investigates the process of grammaticalization of each 16th century future form, on the path from obligation to future tense (for the have form) and from future inflection to epistemic modality mark (for the want forms).
This article investigates the 16th century future tense system of Romanian from a typological perspective. The research will be diachronic, attempting to clarify aspects regarding the use of the future forms in the 16th century, their frequency, and whether they had already developed a modal meaning in the first Romanian texts that are attested. The study is carried out on basis of a large corpus, consisting out of 14 translated texts and 2 collections of original texts of the 16th century. For specific purposes, a supplementary corpus was analysed, consisting of 6 volumes of the DRH collection of original 17th century Romanian texts.
The main objective of this study is to follow the grammaticalization process of the auxiliaries a vrea and a avea from lexical meaning to future tense inflection and, finally, to modality mark in Romanian (in the case of a vrea). The article will analyse at which stage of grammaticalization the various future forms are in the 16th century.
Special attention will be given to the extinct gerundial future paradigm, in order to determine the meaning of the future form which incorporates the gerund and whether it was used in the 16th century as an aspectual variant of the infinitival future, or its occurrence is entirely due to the literal translation from Hungarian or Church Slavonic.
Cuvinte-cheie:Grammaticalization, Future Tense, Epistemic Modality, Old Romanian
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 11

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
4Elena Berea-GăgeanuObservații privind structura și evoluția viitorului în limba românăLR, XXI (6), 5031972
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
9Frieda EdelsteinPerifraze verbale formate din a fi și gerunziul verbului de conjugat în limba românăCL, XI (2), 2531966
17Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: