Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Diateza reflexivă

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 2 (1), p. 81
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Voice is one of the most controversial grammatical categories, a category that has been approached differently in point of definition, values, total or partial reception. The present paper aims at describing the reflexive voice in comparison with the way it is conceptualised by the Romanian Academy.
Cuvinte-cheie:grammatical categories, reflexive voice, Romanian Academy
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
5Gabriela Pană DindeleganTranzitivitate și diatezăSCL, XVIII (1), 151967
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
3Ecaterina TeodorescuReflexiv și pronominalLR, XIV (5), 5451965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: