Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Statutul sintactic al lui al în coordonare

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Ortografie. Gramatică, p. 148-160
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The syntactic status of al in coordination]
The focus of the present paper is on the property of head of al (= alco) for the possessive pronominal adjective (agreement mediated by noun) in coordinating possessive/genitival phrases. The study also looks at the conditioned (coordinating) realisation of the function of al, identical with that of the associate/noun in the type of phrase analysed.
As far as case is concerned, alco is located between al1 / head / “titular position” (exclusively with case forms) and al2 / “doubling element” (exclusively with pro-case forms).
Cuvinte-cheie:possessive phrase, mediated agreement, syntactic conditioning, pro-case forms, semi-independent possessive pronouns, al1, al2, alco
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
4G. G. NeamțuCâteva observații privind sintagmele posesive/genitivale cu „al” + în limba românăFelecan, 1272011
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
26G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: