Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații privind reprezentarea în schemă structurală a dublării posesive în coordonare

Autor:
Publicația: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 320
ISBN:978-606-560-493-3
Editori:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Editura:Editura Universității din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The focus of the present article is on the possessive doubling through the agency of the semi-independent possessive pronoun al (= al2 or al ‹doubling element›) in structures that imply subordinate syntagms (with al2 as regent) in coordination (e.g. some friends of mine and yours). Placing double possessives within the large framework of doubling in Romanian (doubling of the direct and indirect object) the author considers ‹the doubled element› well as ‹the doubling element›, in spite of co-referentiality, as structurally distinct entities/positions. Syntactically, they do not constitute sub-units of a position but illustrate the phenomenon of repetition and, consequently, they must have their place in a structural scheme.
Cuvinte-cheie:doubling al, possessive doubling, syntactic position, semi-independent possessive pronoun, structural scheme
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

1G. G. NeamțuStatutul sintactic al lui al în coordonareFelecan, 148-1602016
41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
4G. G. NeamțuCâteva observații privind sintagmele posesive/genitivale cu „al” + în limba românăFelecan, 1272011
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
12Melania FloreaStructura grupului nominal în limba română contemporanăEditura Științificǎ și Enciclopedicǎ1983
7D. D. DrașoveanuO clasificare a cazurilor cu aplicare în problema posesivelorCL, XIV (1), 771969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: