Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Participiul - termen condiționant al predicativului suplimentar

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIX (2), p. 133-140
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The article discusses the participle as a conditioning term for the supplementary predicative. The first part of the study details the two contexts of the participle, variable and invariable, mainly shown according to the theories of the relational – neo-traditional grammar. In the rest of the study we inventoried the types of structures with supplementary predicative which have a participle as a conditioning term. Defining the conditioning term as a mediator of a syntactic relation between two terms (the regent term and the subordinate term) we establish that, from the relational point of view, there is no grammatically marked relationship between the conditioning term and the syntactic function it conditions. Thus, the participle in the studied structures is exterior to the relationship between the regent noun and the supplementary predicative as a subordinate term.
Cuvinte-cheie:
  • flexiune cazuală, nonflexiune cazuală secundă, participiu, predicativ suplimentar, pro-caz, termen condiţionant, termen condiţionant de gradul al II-lea
  • case flexion, secondary non-flexion, participle, supplementary predicative, pro-case agreement, conditioning term, 2nd degree conditioning term
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

7G. G. NeamțuObservations sur le statut morphologique du participe et du ‘supin’ en roumainStudia UBB, LI (2)2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: