Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ein notwendiger syntaktischer Begriff – die Null-(∅)-Opposition

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, II (2), p. 121-135
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Pour fonctionner, les unités de la syntaxe (les unités syntaxiques, les rapports syntaxiques, les fonctions) doivent se comporter d’une manière catégoriale: avoir de l’organisation interne, avoir d’aspects internes et externes opposables, être marquées par des marques spécifiques etc. Dans la théorisation des unités syntaxiques intervient, à notre avis, un élément nécessaire d’opposition partitive, opposition où le terme marqué se forme à base du terme non-marqué et qui n’a pas été encore mis en évidence en phonologie, morpho-syntaxe, stylistique. On se réfère à l’existence des rapports sytaxiques (zéro) (Ø) et des fonctions syntaxiques (zéro) (Ø), qui sont des concepts abstraits sans lesquels la description syntaxique des énoncés syntaxiques (tels les unités syntaxiques) serait incomplète.
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
11Paula GherasimSemiotica modalităților
O analiză contrastivă româno-franceză
Casa Editorială „Demiurg”1997
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
7Ariton VraciuLingvistică generală şi comparatăEditura Didactică și Pedagogică1980
7G. G. NeamțuTermeni regenți pentru determinanții (complementele) predicatului nominalCL, XVII (1), 511972
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
1Th. SimenschyGramatica lui Panini – Sintaxa cazurilorAUI, III (1-2), 189-2481957

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: