Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Importanţa anchetei dialectale cu chestionarul în stabilirea valorilor unor timpuri şi moduri ale verbului

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 275
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Autoarea propune o perspectivă inedită în cercetarea morfosintactică a formelor verbale modale şi temporale. Este vorba de utilizarea datelor oferite de atlasele lingvistice în descoperirea sau în verificarea unor funcţii şi valori ale timpurilor verbale, a sinonimiei dintre anumite forme sau a compatibilităţii dintre ele.
Cuvinte-cheie:anchetă dialectală, hartă lingvistică, verb, mod, timp
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

4Maria MarinTimpurile indicativului în graiurile dacoromâne actuale (II)FD, XXIV-XXVI, 892005-2007
5Maria MarinTimpurile indicativului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXII-XXIII, 812003-2004
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: