“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Importanţa anchetei dialectale cu chestionarul în stabilirea valorilor unor timpuri şi moduri ale verbului

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 275
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:Autoarea propune o perspectivă inedită în cercetarea morfosintactică a formelor verbale modale şi temporale. Este vorba de utilizarea datelor oferite de atlasele lingvistice în descoperirea sau în verificarea unor funcţii şi valori ale timpurilor verbale, a sinonimiei dintre anumite forme sau a compatibilităţii dintre ele.
Key words:anchetă dialectală, hartă lingvistică, verb, mod, timp
Language: Romanian

Citations to this publication: 1

References in this publication: 4

4Maria MarinTimpurile indicativului în graiurile dacoromâne actuale (II)FD, XXIV-XXVI, 892005-2007
5Maria MarinTimpurile indicativului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXII-XXIII, 812003-2004
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: