Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Prepoziţiile în secolul al XVI-lea

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 2 (1), p. 62
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Prepositions are one of the most stable parts of speech. Their semantical values and distributional patterns may be analysed not only synchronically, but also diachronically, in order to emphasize their evolution and changes. The analysis of the old texts written in the 16th century is of great importance as it marks the beginnings of our literary language and the period when most prepositions appeared for the first time (sometimes in various forms, typical to the region where they were used). Over the centuries, their inventory has grown significantly, by means of new compound prepositions as well as borrowings.
Cuvinte-cheie:preposition, semantical values, distributional patterns
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
17Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: