Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

În legătură cu teritoriul de formare a limbii române (perspectivă istorică)

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 355
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:1. À partir des inscriptions latines de la Romania orientale, l’auteur se prononce contre l’importance qu’on a accordée à la „ligne Jirečk” dans l’etablissement de la limite méridionale de l’espace romanisé.
2. Les sources historiques (Vème-XIème siècles) n’offrent aucune attestation d’un déplacement massif de la population romanisée dans la direction sud-nord ou nord- sud. Dans ces circonstances la théorie migrationiste concernant l’origine du roumain parlé au nord et au sud du Danube est privée de support documentaire.
3. D’après les linguistes (Sextil Puşcariu, Marius Sala) et les historiens (A. D. Xenopol, N. Iorga, G. I. Brătianu, le recent traité Istoria românilor, 2001), la langue roumaine avec ses quatre dialectes a pris naissance dans le vaste espace romanisé (continuum romanicum) de l’Empire Romain d’Orient.
Cuvinte-cheie:
  • istoria limbii române, inscripţii latine, romanizare
  • history of romanian language, latin inscriptions, romanization
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

34Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
5Nicolae SaramanduDespre coborârea aromânilor în sudul Peninsulei Balcanice. „Mărturia” lui KekaumenosSCL, XLVIII (1-4), 4071997
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
4Ion GhețieOriginea dialectelor româneLR, XXXVI (2), 1361987
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: