Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Problemele substratului limbii române

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (4), Secțiunea Istoria limbii, p. 417-423
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:La dissociation des termes strat et substrat, due à G.I. Ascoli (et à Kopitar, Miklosich), apparaît pour la première fois dans la linguistique roumaine dans les travaux de B.P. Hasdeu. On insiste, dans la première partie de l’article, sur les difficultés de la méthode propre à l’examen du substrat thraco-dace du roumain et on combat, en même temps, les exagérations caractérisant plusieurs articles pseudo-scientifiques d’aujourd’hui. La deuxième partie est consacrée à une série d’aspects linguistiques qu’on faudrait retenir de l’œuvre « Dacia preistorică » écrit par Nicolae Densuşianu: le rhotacisme, l’enclise de l’article défini, la palatalisation des labiales,noms des fêtes, gloses, etc.
Cuvinte-cheie:
  • substrat, română comună, rotacism, articol
  • substrat, roumain commun, rhotacisme, article
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: