Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lingvistica istorică ieşeană: între realizări şi promisiuni de onorat

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, II (2), p. 283-294
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:“The Iaşi School of Historical Linguistics: between Achievements and Promises to be Honoured” is a presentation based on the talk this author gave at the “A. Philippide” Institute of Romanian Philology on 30 November 2006. The main point of the presentation is that, for a period of about one century (since the time when Alexandru Philippide was writing his Originea românilor), historical linguistics has had a series of outstanding representatives at the University of Iaşi. Gheorghe Ivănescu, Theofil Simenschy, Haralambie Mihăescu, and Ariton Vraciu were scholars with quite valuable contributions to Indo-European studies, Romance studies, substratum studies, glottogenetics, and history of Romanian. They were followed by younger colleagues and disciples, such as Vasile Arvinte, Ioan Lobiuc, or Dragoş Moldovanu. For all differences of views and interests, they all somehow resumed ideas of their forerunner, Philippide; and not only did they enlarge and improve those ideas, but they also suggested new approaches for researchers to-be, as proved by many of the quotations included in this article.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

14Vasile ArvinteRaporturi lingvistice româno-germane
Contribuții etimologice
Editura Egal2002
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
1Adrian PoruciucG. Ivănescu’s Contribution to the Study of Indo-European LanguagesAUI, XXXIV, 821988
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
43Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
5Dragoș MoldovanuEtimologia hidronimului MoldovaALIL, XXVIII, 51981-1982pdf
html
20Theofil Simenschy, Gheorghe IvănescuGramatica comparată a limbilor indoeuropeneEditura Didactică și Pedagogică1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
19Ariton VraciuLimba daco-geţilorEditura Facla1980

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: