Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologia lui călător

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLI, p. 29
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:L’article se propose d’analyser deux théories émises a des époques différentes sur l’étymologie du terme călător. La première, soutenue par Al. Graur en 1929 et reprise avec des arguments supplémentaires par Coteanu – Sala en 1987, se fonde sur la règle de la formation des noms d’agent en -tor par dérivation postverbale, mais elle se heurte à l’inexistence d’un verbe base en roumain. La seconde théorie, soutenue par les dictionnaires (CDDE, CADE, DA, DEX, MDA) avance l’hypothèse d’une base de dérivation nominale (le substantif cale), qui suppose une exception de la règle de dérivation des noms d’agent en -tor. Dans notre article, nous avons fait l’analyse des arguments contestables de la première théorie.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: