Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Preliminarii logice la semantica frazei

Autor:
Editura:Editura Științifică și Enciclopedică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 8

0Cătălina Mărănduc, Cenel Augusto PerezDe la sintaxă teoretică la sintaxă computațională. Metode și perspectiveSIL6, 530-5392017pdf
0Dumitru IrimiaStudii de limba română și lingvistică generalăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Cătălina MărănducDerivarea – o modalitate de organizare a vocabularului în cuiburi lexicale (II)LR, LXIII (3), 3682014pdf
html
0Nicolae SaramanduCercetări de fonetică, dialectologie şi lingvistică structurală (1949–2009)LR, LVIII (4), 545-5562009pdf
html
3Mirela-Ioana BorchinValorile modale ale conjunctivuluiAUT, XLV, 73-922007pdf
html
1Rodica NagyTexte1 – contexte – texte2ANADISS, 4, 1342007pdf
1Maria-Magdalena JianuAlte realizări ale relației sintactice de coordonare. Coordonarea cumulativă și cea negativăDR, s.n., IX-X, 259-2662004-2005pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].