“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Preliminarii logice la semantica frazei

Author:
Publisher:Editura Științifică și Enciclopedică
Place:București
Year:

Citations to this publication: 8

0Cătălina Mărănduc, Cenel Augusto PerezDe la sintaxă teoretică la sintaxă computațională. Metode și perspectiveSIL6, 530-5392017pdf
0Dumitru IrimiaStudii de limba română și lingvistică generalăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Cătălina MărănducDerivarea – o modalitate de organizare a vocabularului în cuiburi lexicale (II)LR, LXIII (3), 3682014pdf
html
0Nicolae SaramanduCercetări de fonetică, dialectologie şi lingvistică structurală (1949–2009)LR, LVIII (4), 545-5562009pdf
html
3Mirela-Ioana BorchinValorile modale ale conjunctivuluiAUT, XLV, 73-922007pdf
html
1Rodica NagyTexte1 – contexte – texte2ANADISS, 4, 1342007pdf
1Maria-Magdalena JianuAlte realizări ale relației sintactice de coordonare. Coordonarea cumulativă și cea negativăDR, s.n., IX-X, 259-2662004-2005pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].