Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O particularitate a utilizării articolului hotărât în româna dialectală

Autor:
Publicația: Limba română, LXVII (3-4), Secțiunea Dialectologie, p. 309
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

2Maria MarinDespre un arhaism morfologic specific graiurilor dacoromâne sudiceALIL, LVII, 2492017pdf
html
7Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXXI, 34-622012pdf
32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: