Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tratamentul africatelor prepalatale ĉ-ĝ în dacoromâna actuală

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LXI, p. 131
Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The purpose of this article is to present the treatment of pre-palatal affricates in Dacoromanian as it can be heard on tapes recorded nowadays. The phenomena have been observed first of all from a diatopic perspective, but we have also considered the variations between generations, sexes and social strata.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
4Alexandru GaftonCaracterul neîntrerupt al influențelor maghiare asupra româneiDimitrescu – Niculescu, II, 443-4602013pdf
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
21Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: