Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note etimologice

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (2), Secțiunea Viața cuvintelor, p. 177-184
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’auteur établit l’origine de quelques mots roumains dialectaux, enregistrés sans étymologies dans les dictionnaires ou y accompagnés d’explications considérées comme inacceptables.
Cuvinte-cheie:datică, deliţă, dilan, diugan, diugani, dohorniţă, duglă, duhlă, dujnic, dupui, durgălaş, durghie
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: