Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modalizarea şi aspectul în subdialectele bănăţean şi maramureşean

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXVI, p. 17-25
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Modalization and verbal aspect in the Banat and Maramureş subdialects]
By its current definition, modalization is a procedure of giving the category of mood an expression in a linguistic message (GALR, II: 673). Our material proposes a discussion about some modal verbs belonging to standard Romanian (a putea ‘can’, a trebui ‘must’), but also about verbs such as a pune ‘put’, a da ‘give’, a prinde ‘catch’ – which in north-western local varieties of speaking may function as modal verbs. These last three have an additional feature which their correspondents in standard Romanian lack, i.e. the possibility of expressing modal or aspectual values when followed by an infinitive. The aspect category is also expressed in Daco-Romanian by prefixes such as do-, pro- and ză-, all of them generally considered to be peculiar for the linguistic variety spoken in the Banat region, where they are the result of linguistic contacts with Serbian speakers. The prefix ză- is also known in the local variety of Maramureş, where it has another Slavic origin, being attributable to contacts between Romanian and Ukrainian.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

10Ioan-Mircea FarcașLexicul subdialectului maramureșeanDacia2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
9Eugen BeltechiTrei arii bănățene: do(-), pro-, ză-CL, XX (2), 1731975
28Ivan EvseevSemantica verbului
Categoriile de acțiune, devenire și stare
Facla1974
4Andrei MișanProblema prefixelor „aspectuale” în limba românăCL, XVIII (1), 1011973
11Magdalena VulpeRepartiția geografică a construcțiilor cu infinitivul și cu conjunctivul în limba romînăFD, V, 1231963
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: