Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La palatalizzazione delle labiali in alcuni testi romeni manoscritti degli inizi del sec. XIX

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 245-253
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
2Giuseppe PiccilloIl manoscritto romeno di Silvestro Amelio (1719): osservazioni linguisticheSCL, XXXI (1), 111980
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
4Galina GhiculeteFonetica graiurilor moldovenești de nord în comparație cu fonetica graiurilor moldovenești de sudFD, VI, 971969
1Romulus TodoranUn problème de dialectologie historique: ĉ > ŝ et ĝ > ẑ dans les parlers moldavesRRL, X (4), 3751965
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
1Alexandru RosettiAsupra palatalisărei labialelorGS, IV (1), 1611929

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: