Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Graiuri româneşti în contact: un grai transcarpatic în estul Moldovei

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 71
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Patois roumains en contact: un patois transcarpathique dans l’est de la Moldavie]
Le problème des innovations et des faits conservateurs spécifiques aux idiomes «transplantés» dans un milieu plus ou moins apparenté de point de vue génétique reste actuel, parce que les migrations linguistiques constituent une perpétuelle présence. Cet étude propose la description phonétique et phonologique du patois transcarpathique des ungureni du village Muntenii de Sus (situé près de Vaslui, en Moldavie), le point 610 du NALR – Moldova, Bucovina. Des phénomènes caractéristiques, parmi lesquels la fricatisation des dentales t et d et des occlusives palatales k’ et g’, donnent de précieuses informations sur la zone et le patois d’origine, d’une part. D’autre part, de nombreux cas d’interférence et d’adaptation au patois voisins dominants peuvent être observés.
Cuvinte-cheie:
  • contact lingvistic, graiuri în contact, insule dialectale, interferenţe, adaptare, sistem mixt
  • contact linguistique, patois en contact, îles dialectales, interférences, adaptation, système mixte
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

19Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
III.
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
12Adrian TurculețGraiul din zona Câmpulungului Moldovenesc
Fonetica
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
5Adrian TurculețStructura dialectală a graiurilor româneşti din BucovinaALIL, XXVI, 971977-1978pdf
html
1Ion-Horia BîrleanuConsecinţe lingvistice ale mişcărilor de populaţie românească din Transilvania în Moldova şi BucovinaALIL, XXV, 1331976pdf
html
8Marin PetrișorGraiuri mixte și graiuri de tranziție. Cu privire la un grai mixt din nord–nord-vestul OltenieiLR, XI (1), 871962
4Gr. RusuCoexistența mai multor sisteme fonologice în același grai regional (Valea Sebeșului)CL, II, 1271957
6Lidia SfîrleaCoexistența mai multor sisteme morfologice în același grai regional (Valea Sebeșului)CL, II, 1431957
5I.-A. CandreaConstatări în domeniul dialectologieiGS, I (2), 1691924

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: