Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sufixul antroponimic -ete

Autor:
Publicația: Limba română, LXV (1), Secțiunea Gramatică, p. 92
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The anthroponymic suffix -ete]
The anthroponymic suffix -ete is functional both at the level of general language and as an anthroponym. It has diminutival and augmentative value. At the level of general language, the suffix -ete derives nouns and adjectives. The names derived with this suffix in general language could be used as nicknames and bynames, changing in time into official family names. They cannot be considered derived anthroponyms. In our view, the etymons of the anthroponyms derived with the suffix -ete are consecrated anthroponyms which function as family names. The number of counties where there are people whose surnames are derivatives with the suffix -ete allows us to identify the areas where such anthroponyms have been created.
Cuvinte-cheie:
  • derivare antroponimică, frecvenţă antroponimică
  • derivend anthroponym, anthroponymic frequeney
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

3Teodor OancăGeografia antroponimicăLR, LXIV (3), 427-4302015pdf
209Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: