Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Asupra interpretării sema-onomasiologice a microsistemelor lexicale (pe baza atlaselor lingvistice)

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 319
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Dans notre rapport on traite des aspects de l’organisation systématique du vocabulaire à la base de microsystèmes lexicaux (des champs sémantiques) inclus dans les atlas linguistiques, du concept de la forme intèrne et celle de motivation, des notions qui se trouvent en corrélation étroite.
Cuvinte-cheie:
  • organizare sistemică a vocabularului, microsisteme lexicale, atlase lingvistice, formă internă, motivare, corelaţie
  • systemic organization of the vocabulary, lexical microsystems, linguistic atlases, internal form, motivation, correlation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

8Nicolae Saramandu, Manuela NevaciHărți lingvistice motivaționaleFD, XXIV-XXVI, 2212005-2007
5Vasile PavelMotivarea lexicalăAUI, XLIX-L, 4192003-2004
9Wolfgang ViereckAtlasul limbilor Europei (Atlas linguarum Europae)FD, XXII-XXIII, 3272003-2004
9Ion MăriiHarta lexicală semanticăClusium2002
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
1Aurel ScorobeteSemantică și onomasiologie. Cîteva precizăriLR, XXVI (5), 5551977
1Ruth Kisch, Heinrich MantschNote asupra teoriei cîmpurilor semanticeLR, XVIII (1), 251969
1Tatiana Slama-CazacuPsiholingvistica și aplicarea metodei dinamic-contextuale în dialectologieSCL, XIX (2), 831968
6Vasile ArvinteDin terminologia corpului omenesc: șold, coapsă, pulpă (pe baza ALR)SCL, XIV (4), 4391963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: