Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gramatica formelor omonime „a”

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 497
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[La grammaire de la forme homonymique „a”]
L’article décrit diverses occurrences de la forme homonymique “A” et tente d’enlever l’ambiguïté en utilisant des indices pour chaque occurrence. Il décrit la grammaire actuelle de chaque situation en examinant, les cas échéants, le stade de grammaticalisation. L’analyse propose aussi la comparaison entre la situation actuelle et celle du roumain ancien. Beaucoup de faits actuels d’homonymie ont une correspondance dans le roumain ancien et peuvent s’expliquer historiquement.
Cuvinte-cheie:
  • forme omonime, dezambiguizare, analiză sincronică, analiză diacronică, română modernă, română veche, gramaticalizare
  • homonymous forms, disambiguation, synchronic analysis, diachronic analysis, modern Romanian, old Romanian, grammaticalization
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

1Luminița ChioreanPrepoziţia. Adnotări la practica analizei gramaticale (II)Studia UPM, 22, 27-332017pdf
2Luminița ChioreanPrepoziţia. Precizări preliminarii la demersul teoretic (I)Studia UPM, 21, 282016pdf

Referințe în această publicație: 10

33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
6Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea construcției partitive de tipul un prieten de-al meuLR, XXXII (1), 151983
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: