Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tradiţia românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Prima traducere

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (4), p. 533
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:La première traduction roumaine de l’apocryphe La Vie d’Adam et d’Ève est illustrée par quatre manuscrits, préservés dans la Bibliothèque de l’Académie Roumaine de Bucarest. Les textes ont été écrits pendant une période qui s’étend de la seconde moitié du XVIIe siècle à la quatrième décennie du XIXe siècle. Le contenu des codex et leurs particularités codicologiques montrent que les plus anciens manuscrits ont été rédigés dans un milieu monastique pour servir à l’instruction religieuse, tandis que le manuscrit le plus récent a été achevé à la demande d’un poissonnier. Le plus ancien manuscrit a été rédigé dans le sud-ouest de la Transylvanie ; les trois autres codex proviennent de la Valachie.
Cuvinte-cheie:
  • Viaţa lui Adam şi a Evei, traducere românească, circulaţie, educaţie religioasă
  • La Vie d’Adam et d’Ève, traduction roumaine, diffusion, instruction religieuse
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 11

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
1Andrei TimotinDoi copiști necunoscuți de la Mănăstirea Cernica la sfârșitul secolului al XVIII-leaLR, LII (5-6), 5552003
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
9Émile TurdeanuApocryphes slaves et roumains de l’Ancien TestamentE.J. Brill1981
54Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
8Ion GhețieEvoluția africatelor ĉ și ĝ la fricative în Transilvania după 1700FD, VI, 431969
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: