Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din nou despre o veche formă de jurământ

Autor:
Publicația: Limba română, LXIV (1), p. 87
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Nous avons montré à une autre occasion que l’expression să-m parde de, enregistrée dans La légende de Saint Sisinie, représente une variante légèrement modifiée de l’expression să am parte de „que j’obtiene la grâce de (qqn)”. Dans la présente note nous apportons de nouvelles attestations de cette expression qui proviennent de quelques traductions du XVIIIe siècle. Nous constatons en outre que, dans une reproduction plus récente de ces traductions (au milieu du XVIIIe siècle), să-m parde de a été remplacé par aşa să aib parte de „que j’obtiene la grâce de (qqn)”; cette substitution confirme l’explication atribuée par nous à cette vieille forme de serment.
Cuvinte-cheie:
  • să am parte de, formă de jurământ, aşa să aib parte de
  • să am parte de „que j’obtiene la grâce de (qqn)”, forme de serment, aşa să aib parte de „que j’obtiene la grâce de (qqn)”
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

6Alexandru MareșNote filologice despre Staico GrămăticulCoteanu, 249-2592014pdf
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
9N. A. UrsuPaternitatea Istoriei Țărîi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino
Studiu filologic
Cronica2009
2Alexandru MareșDouă lecțiuni din Codex SturdzanusLR, XLIII (5-6), 2511994
77Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: