Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Portretul unui filolog bucureștean: Ion Gheție (1930–2004)

Autor:
Publicația: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Secțiunea Studii, p. 429-441
Editori:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Ion Gheţie is of the most valuabe Romanian philologists from the second part of the twentieth century. I intended to present the most important biographical data as well as a synthetic approach of his major papers, marking out the theories which revealed Ion Gheţie as one of the most representative personalities of the modern Romanian culture.
Cuvinte-cheie:Ion Gheţie, philology, literary language, historical dialectology, literary language variants, the unification of Romanian literary language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 17

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
8Ion GhețieGraiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea și al XVI-lea (până la 1521)Editura Academiei2000
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
1Ion GhețieDiferențieri dialectale în româna primitivăLR, XXXVI (1), 791987
1Ion GhețieOriginea graiurilor dacoromâneLR, XXXVI (3), 2251987
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
1Ion GhețieRepartiția graiurilor dacoromâne și o chestiune de principiuLR, XIX (2), 1711970
2Ion GhețieAsupra repartiției dialectale a dacoromâneiLR, XVIII (5), 5031969
9Ion GhețieOpera lingvistică a lui Ion Budai-DeleanuEditura Academiei1966

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: