Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Two DP Configurations for Supine-Based Nouns

Autor:
Publicația: Formal Approaches to DPs in Old Romanian, Secțiunea The Internal Structure of the DP, p. 246
ISBN:978-90-04-28771-6
Editori:Virginia Hill
Editura:Brill
Locul:Leiden, Boston
Anul:
Rezumat:This paper focuses on diachronic changes in supine-based nouns. The first point is that Old Romanian displays two classes of supine-based nouns: (i) a class that has full-fledged nominal properties; and (ii) a class that has defective nominal properties. Only the latter is productive in Modern Romanian. Following Iordăcheoaia & Soare (2008), I argue that class (ii) is derived from class (i) by losing the NumP and ClassP projections. In Iordăcheoaia & Soare (2008), such a loss is related to the projection of an outer AspP within the deficient supine DPs, which entails that these nouns are derived from verbal supines. I argue, instead, that the loss of NumP and ClassP is triggered by a semantic shift in the supine root, which changed the specification of its inner Aspect from [+/– bounded] to [– bounded] exclusively. This analysis keeps the nominal and verbal derivations separate; it explains why supine DPs and supine CPs show similar restrictions w.r.t. phi-features and compatible adverbs; it caters to philological findings whereby supine verbs emerged later in Old Romanian, from the re-categorization of the nominal supine.
Limba: engleză

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
27Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: