Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte privind compunerea în secolul al XVI-lea

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 185
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article deals with the compounding patterns in the Old Romanian corpora of Church Slavonic translations. The process of compounding in Old Romanian is very active in translated liturgical texts, while in the original texts it is insignificant. This is due to the inherently great number of compounds in Slavonic, which are more or less adapted to Romanian. In this article, we register the most frequent and significant types of compounding patterns which have as an output nouns, adjectives and verbs.
Cuvinte-cheie:compounding, loan-translations, Old Romanian corpora, nominal output
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: