Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Considerații pe marginea vitalității compuselor calchiate din vechea română literară

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 303
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Of the loan translated compounds of Old Romanian, only a few are still available in the active lexis of Romanian. The lack of vitality of most loan translations from Slavonic is due to their profoundly artificial nature, to a change of attitude with respect to the act of translation, or to their poor diffusion. Most of the Old Romanian loan translations which are still used are those whose position has been consolidated by Latin- Romance models, this being possible due to the fact that their remote origin is Greek. From Greek, these patterns were borrowed by Old Church Slavonic, by Latin or by the Romance languages, and subsequently penetrated Romanian through these intermediary languages in different moments. In this situation we find terms like atotputernic (‘almighty’), binecuvânta (‘to bless’), binefacere (‘good/kind deed’), binefăcător (‘benefactor’), attested as early as the 16th century, and borrowed again in the modern epoch on French and Latin models.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
4Maria Stanciu IstrateRomânizarea neologismelor și calcul lingvisticLR, XLIX (3), 5812000
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: