Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ce înseamnă adverb de mod?

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), Secțiunea Gramatică, p. 238-247
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper, I describe the semantic and syntactic heterogeneity of the class of manner adverbs. Judging upon different criteria, I identified several subtypes of manner adverbs: considering the scope, there are manner adverbs which include the verb in their scope and others which do not, but refer to the result or to the cognate object; according to the semantic type of the adjective that serves at adverbialization, there are manner adverbs of qualification and manner adverbs of quantification; considering the possibility of paraphrase, there are manner adverbs synonym with the syntagm [in + adjective + way/manner] and others which do not allow this synonymy. I also discuss some theoretical problems entailed by the difficulty to define consistently the ontological category of manner, which interferes with other types of values (instrumental, qualifying, local, temporal, comparative, etc.).
Cuvinte-cheie:
  • adverb, mod, clasificare, eterogenitate, ambiguitate
  • adverbial, manner, classification, heterogeneity, ambiguity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 3

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
2D. CrașoveanuConsiderații privind circumstanțialul instrumentalLR, XXIX (6), 5911980

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: