“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Arsenie Boca. Cărarea împărăţiei şi Cuvinte vii. Structuri analitice la nivel de flexiune şi la nivel sintactic

Author:
Publication: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 34 (1), Section Critical dossier: Restitutions. Analysis and interpretation of “forgotten” texts , p. 35-51
p-ISSN:2069-6787
Publisher:Editura Universităţii din Suceava
Place:Suceava
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

4Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivăTDR, II, 269-2782010pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
3Corneliu DimitriuExistă predicat verbal compus în limba română?ALIL, XXXIII, 1971992-1993pdf
html
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Verbul
Junimea1976

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: