Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cu privire la unele complemente (necircumstanțiale)

Autori:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XV (1), p. 35
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This study aims at bringing a few clarifications and follow-ups regarding objects (not adverbials), whose number is established at seven, by the new Gramatica limbii române (Grammar of Romanian Language), the 2005 edition. This option is justified through ‘facts’ of a strict grammatical nature: objects appear as determiners, generally obligatory after a verb, adjective, adverb or interjection, while adverbials (circumstantials) are, with few exceptions, optional.
This situation should not be surprising, as it has its roots in a more profound delineation of their characteristic features (the secondary object, the prepositional object), through a new vision on determinations (the possessive object), or, through a new approach of the function of completion (the comparative object). Then, the principle of uniqueness is added, which assumes “the impossibility of the existence of a second subordinate item, within the dependence on a main item, which is constructed in the same way as a given one”.
In order to motivate the statute of some objects, we have extended the research to the situation that exists in Latin, and facts proved that the internal object should be considered as a function on its own, exactly as the comparative or the possessive objects.
Consequently, we have established the number of objects at eight (direct, secondary, internal, indirect, prepositional, agent, possessive and comparative). This extension will not lead to a more difficult understanding of grammatical facts, but to a more adequate syntactic analysis.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanStructura semantico-sintactică a lexemelor pe şi laLRM, XXV (1-2), 3182015pdf

Referințe în această publicație: 16

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
14Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
3Dana ManeaProbleme ale tranzitivității în limba română (I). Verbele cu complement internSCL, XLI (5-6), 4471990
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
22Alexandru GraurGramatica aziEditura Academiei1973
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
4Laura VasiliuSome aspects of the grammar of the verb phrase with special reference to prepositional constructionsRRL, XII (4), 3411967
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: