Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Unele consideraţii privind conceptul de „dicţionar asociativ al limbii române”

Autori:
Publicația: Philologia, LV (3-4), p. 64-75
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:It is commonly believed that any word is presented in isolation only in the lexicographical corpus of a work (i.e. in language), but in fact (i.e. in speech) the word aims to establish „kinship” links with various words which belong either to the same field (semantic, derivational, associative, etc.) or to different fields. The present article focuses on the possibility and the need to compile a dictionary based on association, i.e. similarity that refers to the appearance of a similar (verbalized) representation under the influence of the other (also verbalized) representation.
Cuvinte-cheie:analogy, association, associative field, semantic field, reaction word, stimulus word, representation, associative network
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: