Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Operatori de tip conotativ. Construcţii cu predicativ suplimentar

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 11, p. 42
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:The article. Operators of connotative type. The constructions with the supplementary predicative suggests a reinterpretation of the constructions with the supplementary predicative, a supplementary syntactic position, realized in a double binary structure. This structure has two hypostases: the predicative modifier of the object (CPO) and the predicative attribute of the nominal (APN), both included in different syntactic groups (a verbal group and a nominal group). Insisting on the definition and description of the two syntactic variants of the supplementary predicative (that have the same derivative history), we have noticed that both types of assistants have the function of a semantic predication, differently administered: CPO – virtual semantic predication and APN – evident semantic predication.
Suggesting these definitions, we came to the conclusion that the supplementary predicative (CPO, APN) assumes the next functions: the semantic-pragmatic function of a discursive topical rendering, the function of an assertive integrator associated to a connotative function, that of individualizing the nominal referent; thematic functions determined by the connotative predication, such as: Qualitative, Qualifying, Appreciative, Characterizing, Identifier, Denominative. Even more, the predicative attribute of the nominal has a poetic function, recognized in the semiostylistic mark of the existence: APN is a connotative operator of the text-discourse that includes it. The stylistic function of the supplementary predicative consists in activating some metasememes (personifying, transfiguring, revealing or/and metaphoric epithet, metaphor) or some metalogisms (personification, symbol). For this subject we had as scientific references the opinions of acknowledged linguists in Romania, representative personalities of the Linguistic schools from Bucharest (Gabriela Pană Dindelegan), Cluj-Napoca (G. G. Neamţu) and Iaşi (D. Irimia).
Cuvinte-cheie:syntactic groups, operator, supplementary predicative, thematic functions, semantic-pragmatic functions
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

3Luminiţa ChioreanAdnotări la gramatica predicativului suplimentar. Descriere relaționalăEITM, 3, 614-6182009pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
9G. G. NeamțuUn nominativ prodativalCL, XXVII (1), 551982
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
8D. D. DrașoveanuDespre elementul predicativ suplimentarCL, XII (2), 2351967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: