Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii pe marginea semiadverbelor din cadrul grupului verbal din limba română

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (2), p. 9-12
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:With this paper we shall try to argue for the affixal status of the adverbial elements prea, mai, cam, şi, tot and the negation nu which occur with a verb so that they may express different modal aspects.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: