Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Propoziţia – o unitate de bază a sintaxei – între cele două ediţii ale Gramaticii limbii române

Autori:
Publicația: Philologica Banatica, IV (2), p. 26-38
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The sentence presents the most various forms, starting with the logical classic structure, reflecting the logical connections between the parts of the reason (subject – predicate), till partial, unfinished sentences, reflecting aspects of the emotional communication, the intention to create a more dynamic context. Some of the sentences can be marked by the logical order while other sentences are marked by the emotional, the volitional feature (wish, command). The verb–predicate can be missed, but there is the word that suggests the predicative aspect, in fact the relation to the reality.
Cuvinte-cheie:
  • sintaxa, propoziţia, comunicarea lingvistică, sincronie, studiu comparativ de gramatică
  • syntax, sentence, linguistic communication, synchrony, comparative grammar study
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

14Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
11Vasile ȘerbanTeoria și topica propoziției în româna contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
36Noam ChomskySyntactic StructuresMouton & Co.; Mouton de Gruyter1957, 1963, 1972; 2002
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: