Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte morfosintactice ale cantitativului

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 1, p. 100
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Le présent ouvrage se propose comme objet d’analyse les caractéristiques de flexion des éléments composant le groupe quantitatif (pronoms de quantité, adjectifs numéraux…). On décrit aussi les aspects graduels de l’adjectif et de l’adverbe.
Cuvinte-cheie:flexion, groupe quantitatif, aspects graduels, adjectif, adverbe
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: