Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the necessity of compiling an associative dictionary of the Romanian language

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 80-87
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:contemporary linguistic; associative dictionaries; Romanian language
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: