Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte morfosintactice ale cantitativului

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 2 (1), p. 57
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The article focuses on different means to express the quantitative adverbial. There is no strict limit between this adverbial and other types of adverbials. The classes of verbs that require a quantitative adverbial have also been mentioned. The category under discussion knows various ways of interpretation both semantically and syntactically.
Cuvinte-cheie:quantitative adverbial, adverbial, semantic interpretation, syntactical interpretation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
4Ion RizescuComplementul circumstanțial de măsură și propoziția subordonată corespunzătoareSCL, X (3), 3571959

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: