Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din terminologia sintactică: sintaxem și sintem

Autor:
Publicația: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 351
ISBN:978-606-560-493-3
Editori:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Editura:Editura Universității din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:This paper addresses a controversial issue in the field of grammar: “syntaxeme” vs. “syntheme”. The intention is not to promote a particular linguistic terminology, but to draw attention to a meta-specialized and, partly, upgraded language, given the fact that dynamics works at all language levels, including at the syntactic one. We propose therefore a comparative terminological approach on these two grammatical concepts, while tangentially calling into question other representative syntactic units that are relevant in a traditional vs. modern approach.
Cuvinte-cheie:grammar, syntax, sentence, syntaxeme, syntheme, functor, syntactic invariant and variant
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

1Galina CerchesAnaliza contrastiv-tipologică a obiectului gramatical în limbile rusă și românăLRM, XVIII (11-12), 882008pdf
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: