Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Complement indirect datival, atribut pronominal datival sau… complement posesiv?

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLIX, p. 83
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The study analyzes the triad Dative Indirect Complement – Dative Pronominal Attribute – Possessive Complement, concluding that the adverbal Dative discharges only the first two syntactical functions, thus we reject the so-called Possessive Complement, as coined by the academic treatise GALR.
Cuvinte-cheie:Dative Clitics, Possessive Dative, Possessive Complement, Indirect Complement, Pronominal Attribute, Verbal Group, Syntactical Homonymy and Ambiguity, Syntactical Reorganization
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 12

2Alexandru MeteaAtribut pronominal anticipat sau complement posesiv?AUT, XLVIII, 1962010pdf
html
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
10Gabriela Pană DindeleganDin nou despre dativul posesiv din grupul verbal. Observaţii asupra limbii române vechiLR, LVIII (2), 173-1822009pdf
html
4Dana NiculescuRomanian Possessive Dative – The Limits of the StructureRRL, LIII (4), 485-5152008pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
1Adriana TodeaDativul posesiv în limba română din perspectiva gramaticii relaționaleStudia UBB, XLVIII (4)2003
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
4Alexandra CornilescuA Note on Dative Clitics and Dative Case in RomanianRRL, XXXII (3), 2131987
22Alexandru GraurGramatica aziEditura Academiei1973
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
2Mioara AvramO specie modernă a atributului în dativ și alte probleme ale determinării atributiveLR, XIV (4), 4151965
1I. RizescuNote asupra pronumelui personal aton în dativLR, VIII (2), 181959

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: