Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A possible typology of syntagms in contemporary Romanian

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 6, p. 505-512
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Ionuț-Valentin RomanGrupul sintactic și sintagma. Două unități?Neamțu, 5632015pdf
3Valentin RomanComplement indirect datival, atribut pronominal datival sau… complement posesiv?AUT, XLIX, 832011pdf
html
17Isabela NedelcuCategoria partitivului în limba românăEditura Universității din București2009
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: