Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian Possessive Dative – The Limits of the Structure

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIII (4), p. 485-515
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper explores the syntax and semantics of the Romanian structure with a dative clitic which has possessive value. Romanian has a very broad use of this configuration, among Romance languages. The choice for the possessive dative construction, over the possessive adjective, is determined by semantic and pragmatic factors. The possibility for a verb which is not subcategorized for a dative argument to receive it is explained as a syntactic phenomenon, following the Construction theory. A typology of the possessive dative structure according to the capacity of doubling is suggested.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 3

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: