Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dativul posesiv românesc și problemele achiziției sale la studenții din Serbia

Autori:
Publicația: Romanian Studies Today, I, p. 107-124
p-ISSN:2559-3390
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Starting from a comparative perspective on Romanian and Serbian grammar, this paper deals with the acquisition and use of the Romanian possessive dative by students with L1 Serbian, who study Romanian as a foreign language. Various structural and functional differences between Romanian and Serbian account for the difficulties incurred by students when it comes to correctly producing the dative external possessive in Romanian. We propose a preliminary experimental study meant to analyze the degree and role of transfer in the acquisition of the structure, as well as the developmental differences between beginner, intermediate, advanced and heritage students.
Cuvinte-cheie:possessive dative, pronominal clitics, Romanian as a foreign language, second language acquisition
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: