Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Some Notes on Pronominal Clitics in Romanian and Slovenian

Autor:
Publicația: Cultură și identitate românească - Tendințe actuale și reflectarea lor în diaspora, Secțiunea Lingvistică
ISBN:978-973-703-953-8
Editori:Ofelia Ichim; Luminița Botoșineanu, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Florin-Teodor Olariu, Elena Tamba
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:There are a lot of papers about Slavic influence on Romanian language. The majority are focused on the lexical dimensions of this issue, sometimes on word formation. The hidden parts of language like syntax and phrases were in a way neglected. This article aims to reveal some common syntactic patterns for Romanian and Slovenian, underlining similarities and differences, especially in the verbal complex.
The approach takes into consideration the new theories in syntax and semantics and the structures are interpreted in a contrastive analysis.
Cuvinte-cheie:clitic clusters, Romanian, Slovene, syntax, semantics, common patterns
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 11

129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
26Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
1Maria Manoliu-ManeaEthno-syntax and discourse. Inalienability and topicality in RomanianRRL, XXXV (4-6), 3231990
1Camelia StanAsupra structurii de adîncime a unor sintagme cu verbe „reflexive”SCL, XXXVII (6), 4871986
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
1Maria Manoliu-ManeaMă seacă la inimă. Romanian vs Romance: the objectivization of the experiencerRRL, XX (5), 5311975
2Alexandru GraurReluarea complementuluiLR, XVIII (1), 891969
2Laura VasiliuSome Grammatical and Semantic Remarks on the Reflexive ConstructionsRRL, XIV (4), 3651969
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: